K A N C E L A R I A    A D W O K A C K A
a d w o k a t

M a r c i n  G a j e w s k i

Kancelaria adwokacka w ramach prowadzonej działalności świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Zakres usług kancelarii obejmuje reprezentację przed sądami i innymi organami publicznoprawnymi, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz innych, negocjacje i wykonywanie czynności pozasądowych w drodze do egzekwowania świadczeń. Każdy klient może liczyć na indywidualne, odpowiednie do rodzaju i stopnia zawiłości jego sprawy podejście ze strony kancelarii. W toku podjętych czynności kancelaria gwarantuje skuteczność, rzetelność, terminowość  i bieżące informowanie o etapie realizacji sprawy oraz szeroko pojętą konkurencyjność. Działalność kancelarii swym zakresem obejmuje sprawy z dziedzin: 
- prawa cywilnego
- prawa rodzinnego i opiekuńczego
- prawa karnego i wykroczeń
- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- prawa gospodarczego

Marcin Gajewski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym studiował w okresie 2006 - 2011. W latach 2012 - 2014 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest adwokatem, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Włada biegle językiem angielskim (Certyfikat CAE) i językiem niemieckim. Historia, film i literatura to obszary jego pasji i zainteresowań pozaprawnych.
 

                                                                                                                                                                             Zapraszam do współpracy
Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 17.00
Dyżury:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 17.00 - 19.00
(możliwość ustalenia spotkania w innych godzinach)

Kontakt:
62-510 Konin, ul. Chopina 19/4
tel. + 48 508 732 908
e-mail. mg@adwokatmarcingajewski.konin.pl
Copyright Nazwa.pl